​Trở thành thành viên của group iConnect để nhận được thông tin về những hoạt động hữu ích và các kiến thức tiếng Anh

​Trở thành thành viên của iConnect (miễn phí)

Trở thành thành viên chính thức của iConnect, ngoài việc tham gia vào group các bạn sẽ còn nhận được:

  • Nhận được bộ tài liệu tiếng Anh chính thức của iConnect.

  • Được tham gia các buổi private party của iConnect để kết nối mọi người.

  • ​Được tham gia các buổi training về các lĩnh vực khác như Marketing, Kinh doanh,...

Tham gia iConnect