Tiếng Anh Phổ Thông

Course Price

2,150,000

Course length

1 tháng (8 buổi x 90 phút)

About the course

Lớp A1 ​Pre KET

Các khóa học Pre Ket sẽ giúp bạn cải thiện vốn từ bao gồm danh từ, động từ, tính từ, đại từ và giới từ, đồng thời giúp bạn thêm trạng từ, động từ phương thức và những từ liên kết vào vốn từ vựng hằng ngày của bạn. Sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ có thể dùng và nhận dạng tất cả các thì hiện tại, quá khứ đơn và tương lai đơn. Bạn sẽ có thể lập câu hỏi cái gì, ở đâu, khi nào, ai, tại sao và những vấn đề liên quan ví dụ như “Thời tiết khí hậu“, “Thế giới thể thao“, “Phương tiện giao thông”, “Những cỗ máy kì diệu”, “Du hành vũ trụ”, v.v..

Lớp A2 ​Cambridge KET

Khóa học Cambridge “KET” sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng then chốt từ A1 bao gồm các điểm ngữ pháp như cụm động từ, cấu trúc câu điều kiện loại 0, loại 1, câu so sánh và câu so sánh nhất, câu hỏi “wh-” ở quá khứ, v.v... Kiến thức và trình độ tiếng Anh của bạn sẽ nằm ở bậc “Pre-IELTS”. Chủ đề rộng lớn như “Toán học qua Kinh tế”, “Lịch sử của vận chuyển”, “Hy Lạp cổ đại”, “Du lịch”, “Giúp cây phát triển”, “Công nghệ”, v.v… Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể giao tiếp thông qua mọi kỹ năng then chốt, mọi thì về nhiều chủ đề khác nhau.

Khóa học Cambridge “KET” sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng then chốt từ A1 bao gồm các điểm ngữ pháp như cụm động từ, cấu trúc câu điều kiện loại 0, loại 1, câu so sánh và câu so sánh nhất, câu hỏi “wh-” ở quá khứ, v.v... Kiến thức và trình độ tiếng Anh của bạn sẽ nằm ở bậc “Pre-IELTS”. Chủ đề rộng lớn như “Toán học qua Kinh tế”, “Lịch sử của vận chuyển”, “Hy Lạp cổ đại”, “Du lịch”, “Giúp cây phát triển”, “Công nghệ”, v.v… Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể giao tiếp thông qua mọi kỹ năng then chốt, mọi thì về nhiều chủ đề khác nhau.