Tiếng Anh Giao Tiếp

Course Price

1,150,000

Course length

1 tháng (8 buổi x 90 phút)

About the course

Lớp A1 Elementary

Ở cấp độ Elementary, iTeach sẽ giúp các bạn nâng cao vốn từ vựng thông dụng thông qua các chủ đề “Nghề nghiệp”, “ Thế giới động vật xung quanh”, “Sở thích” cũng như học cách sử dụng nhuần nhuyễn những cấu trúc câu cơ bản, luyện phát âm, học cách nhấn trọng âm từ, trọng âm câu và nối âm, nâng cao phát triển khả năng phản xạ nhanh.

Lớp A2 ​Pre Intermediate

Ở cấp độ Pre-intermediate dành cho các bạn có thể giao tiếp trong các tình huống đơn giản thông qua các chủ đề quen thuộc gần gũi như “ Sở thích”, “ Ẩm thực thế giới”, “ Các hoạt động trong nhà và trường học”, “Thời tiết khí hậu”, “ Môi trường”. Sau khóa học này tại Iteach, các học viên có thể tích lũy một lượng từ vựng lớn, hiểu và nắm rõ được các ngữ pháp phức tạp hơn, có thể đọc và hiểu các văn bản, ngữ pháp đơn giản cũng như giải thích ý kiến, kế hoạch tương lai của mình.

Ở cấp độ Pre-intermediate dành cho các bạn có thể giao tiếp trong các tình huống đơn giản thông qua các chủ đề quen thuộc gần gũi như “ Sở thích”, “ Ẩm thực thế giới”, “ Các hoạt động trong nhà và trường học”, “Thời tiết khí hậu”, “ Môi trường”. Sau khóa học này tại Iteach, các học viên có thể tích lũy một lượng từ vựng lớn, hiểu và nắm rõ được các ngữ pháp phức tạp hơn, có thể đọc và hiểu các văn bản, ngữ pháp đơn giản cũng như giải thích ý kiến, kế hoạch tương lai của mình.