Lớp IELTS

Course Price

1,250,000

Course length

1 tháng (8 buổi x 90 phút)

About the course

Lớp B1 - (IELTS 4.5) ​Intermediate

Ở cấp độ Intermediate, các bạn học sinh sẽ được tham gia vào các cuộc hội thoại hằng ngày trong công việc, học tập, du lịch, nhà hàng … Trình độ Tiếng Anh của học viên ở cấp độ Intermediate sẽ tương đương với “IELTS 4.5” đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng Tiếng Anh một cách thuần thục khi giao tiếp với người bản xứ. Với giáo trình học của iTeach, học viên sẽ được tiếp xúc với nhiều chủ đề đa dạng, nâng cao như kinh doanh, khoa học, các từ vựng mang tính học thuật và bắt đầu viết các văn bản học thuật bằng Tiếng Anh.

Lớp B2 - (IELTS 6.0) Upper Intermediate

Ở cấp độ Upper Intermediate tại iTeach, các bạn học sinh có khả năng hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng, bao gồm những thảo luận về các vấn đề kỹ thuật về chuyên ngành của người học. Giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát với người bản địa. Có khả năng sử dụng các câu chi tiết, rõ ràng trong nhiều chủ đề khác nhau, bày tỏ quan điểm về một số vấn đề cũng như so sánh những ưu điểm, nhược điểm của từng đề tài trong bối cảnh khác nhau.

Ở cấp độ Upper Intermediate tại iTeach, các bạn học sinh có khả năng hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng, bao gồm những thảo luận về các vấn đề kỹ thuật về chuyên ngành của người học. Giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát với người bản địa. Có khả năng sử dụng các câu chi tiết, rõ ràng trong nhiều chủ đề khác nhau, bày tỏ quan điểm về một số vấn đề cũng như so sánh những ưu điểm, nhược điểm của từng đề tài trong bối cảnh khác nhau.